بسمه تعالی

ریپیترها تلفن همراه :

        نوعی از تجهیزات مخابراتی که سیگنال موبایل  را تقویت میکند ، ریپیترها با عبارت بوستر هم شناسایی میشوند. ریپیترهای تلفن همراه همانند دیگر ریپیترها مخابراتی هیچگونه تغییر در پارامترهای سیگنال اعمال نمیکند تنها سیگنال را بر اساس Gain  وتوان خود تقویت میکنند . تکرار کننده های تلفن همراه انواع مختلفی دارند که میتوان از جهات مختلف آنها را تقسیم بندی نمود ، در ذیل به تعدادی از دسته بندی های Repeater های  تلفن همراه اشاره میکنیم و در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت .

 

باند فرکانسی :

 1. تک باند
 2. دوباند
 3. سه باند
 4. ۴ باند

نوع دریافت سیگنال BTS :

 1.  Wireless
 2. Coupling
 3. Fiber Optic

 

نوع ارتباط تجهیزات با هم :

 1. Single
 2. Frequency shifting
 3. Fiber Optic

 

نوع ایزولاسیون :

 1. ایزولاسیون از طریق زاویه ،فاصله
 2. Frequency Shifting
 3. ICS Repeater

 

میزان محدودیت های قابل اعمال :

 1. Chanel Selective
 2. Adjustable Band Selective
 3. Wide Band
 4. Hybrid

 

نویسنده : مهدی چراغعلی

برای دریافت فایل PDF کلیک کنید