جمر چیست ؟

  جمرچیست ؟Jammer جمر یا مسدود کننده سیگنال یک سیستم منتشر کننده فرکانس با مقاصد گوناگون هست ، این سیستم با ایجاد سیگنالی هم فرکانس باسیگنال هدف باعث اختلال در کار تجهیزات هدف میشود.Jammer   برای اینکه بتواند به درستی کار کند ابتدا باید محدوده فرکانسی خود را به درستی شناسایی کند سپس با توجه به…