آموزش ساخت جمر باند FM

بسمه تعالی آموزش ساخت جمر/Jammer/باند FM مسدود کننده یا جمر منبع تولید سیگنالی است که قابلیت تولید سیگنال با فرکانس های مختلف در محدود فرکانسی هدف را دارا باشد . برای ساخت یک جمر یا مسدود کننده ابتدا باید محدوده باند فرکانسی هدف را مشخص کنید، سپس بر این اساس اقدام به طراحی مدار نمایید…